Risk

Somliga av oss gillar att ta en risk ofta, andra mer sällan och några undviker helst all slags risktagning. De som ägnar sig åt strapatsrika sporter tar stora risker, spelare inom casinospel tar chansartade risker eller så överväger de sina möjligheter, kalkylerade risker. Affärslivet bygger också på ett risktagande, begreppet finns överallt i vardagen.Om något verkar vara ofördelaktigt i sin påföljd men att man ändå vill pröva kan det vara en stor eller liten chansning. Din bil har slitna däck som kan innebära farliga trafiksituationer. Du kör ändå, en dumdristig risk? En vara har marknadsanalyserats och en lansering verkar lovande, det kan vara en dyr risk.

Spelriskerna

En spelare på casino vet att spelens matematiska teori alltid ger banken ett visst litet övertag, så varje satsning innebär en risk man är villig att ta. De kan ändå minimeras genom att man spelar på låga odds som i till exempel roulette när man satsar på färg svart eller rött.Spel på sport med odds har samma formel, låga odds innebär mindre risk, högoddsare har sämre chans att slå in. Detta är också spelsajterna mycket medvetna om, de måste sätta odds som är tilltalande ur spelarens synpunkt. Spelbolaget kalibrerar sin oddslista på så sätt att riskerna blir så minimala som möjligt men ändå lockande.

Kalkylerande och analyserande

Risk är ett antagande om att en specifik händelse inträffar och vilken konsekvens den ger vid ett visst utfall. Detta utgör hur pass sannolikt det är att förhållandet blir som man spekulerat i. Vi försöker förutspå, sia om framtiden oavsett vilket sammanhang det än utspelar sig i. Vi tror oss även ibland kunna betvinga slumpen.I företag gör man dagligen riskbedömningar, större bolag använder olika metoder som kan innefatta faktorer som ”styrkor”, ”svagheter”, ”svårigheter” och ”möjligheter”. Vissa delar kan användas inom spel där det dock mer handlar om risken och dess chans att slå in. Men skilj på risk och fara, det är två helt skilda saker.